Organisaties

organisatie veerkracht

IPSUM richt zich op organisaties welke de veerkracht en vitaliteit van haar medewerkers wil ontwikkelen. Als organisatie is het belangrijk dat je wendbaar bent, daarbij ben je niet alleen afhankelijk van technologie en systemen om goede prestaties en resultaten te kunnen boeken. Enthousiaste en bevlogen werknemers brengen innovatie en onderscheidend vermogen met zich mee. Als mensen zowel in hun functie, als ook persoonlijk groeien, stijg je met het team boven het gemiddelde uit!

IPSUM Counselling analyseert, adviseert en begeleidt organisaties op het gebied van persoonlijk leiderschap waardoor veerkracht en vitaliteit wordt ontwikkelt. Er is aandacht voor stressmanagment, persoonlijk leiderschap en duurzaam (werk)geluk.

STRESSMANAGEMENT

PREVENTIE; De stressoorzaken worden hierbij opgespoord, gereduceerd en weggenomen.
RESISTENTIE; Welke arbeidsaspecten veroorzaken stress en kunnen veranderd worden.
HANTERING; Medewerkers kunnen worden begeleid in het omgaan met stress en werkbelasting.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Leiderschap begint altijd bij het scherp waarnemen van jezelf.
D.m.v. coaching sessies en/of team trainingen verkrijgt men inzicht in eigen gedachten en gedrag.
Welke motieven en patronen spelen een rol. Hierdoor ontstaat bewustwording en persoonlijke groei.


DUURZAAM (WERK)GELUK

Bij duurzaam geluk kijken we van binnen naar buiten. Zowel persoonlijk als bij de organisatie/afdeling.
Waar sta je voor? Wat zijn je waarden en drijfveren?
Welke kwaliteiten en talenten zijn er aanwezig?
Hoe kunnen deze zo effectief mogelijk worden ingezet?

Werkwijze

Verkenningsgesprek

De basis voor een succesvol traject is dat veiligheid en vertrouwen centraal staan, en dus is het van belang dat het klikt.
Vandaar dat we eerst een vrijblijvend verkenningsgesprek voeren.

WELKE ASPECTEN BEHANDELEN WE?

  • Hoe zorgt de organisatie voor een balans tussen werkdruk en ontspanning?
  • Vroegtijdig onderkennen van stress signalen.
  • Helder inzicht in de stressfactoren binnen de organisatie.
  • Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers gezond, veerkrachtig en vitaal blijven.
  • Hoe verbeter je de weerbaar-en wendbaarheid van de medewerkers .
  • Hoe zorg je voor meer motivatie en betrokkenheid bij de medewerkers.
  • Hoe houd je verbinding met je team, zeker nu we meer op afstand (samen)werken

IPSUM counselling biedt voor organisaties, leidinggevenden en medewerkers, trajecten op maat aan.
Hierbij is de begeleiding gericht op duurzame verandering waarbij er gestreefd wordt naar meer bewustwording, inzicht en werkgeluk.

oPDRACHTGEVERS

“Rose is een bevlogen coach met een groot hart voor mensen en de organisatie.
Zij heeft van nature een erg positieve insteek en energie die aanstekelijk werkt. Het is daarom prettig om met haar te werken. Haar commerciële achtergrond maakt dat zij in staat is organisatie doelstellingen in het oog te houden wanneer zij werknemers en teams coacht.
Rose past haar werkwijze, inhoud van workshops en coaching aan op het niveau van de organisatie, wat praktische tools oplevert waar mensen gelijk mee aan de slag kunnen. Zij heeft hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan onze organisatie.”

Josine Voogd-Hoekstra
General Director Amstelfarma

“Warm, enthousiast en openhartig dat zijn woorden die naar boven borrelen als ik denk aan de samenwerking en gesprekken met Rose.

Rose kwam op mijn pad vanuit zakelijk oogpunt en was gericht op de organisatie waarin ik werkzaam ben. Workshops, trainingen en praatsessies waren gericht op samenwerken, vooruitgang en interne communicatie, waarbij Rose individueel en organisatie breed heeft geholpen anders te kijken naar onze vraagstukken.
Vooral haar persoonlijke insteek aangevuld met de vakkennis welke zij bezit, heeft mij persoonlijk geholpen anders naar onze vraagstukken te kijken.
De gesprekken hebben mij geholpen om mijn eigen vertroebelde masker soms even af te zetten en het door andere ogen te bekijken. Rose luistert naar je zonder oordeel, zij voorziet je van goede feedback, waardoor zij je aanzet tot een open en eerlijk gesprek. Dit heeft er toe geleid dat ik hiermee ook in de toekomst met het geleerde aan de slag kan.”

Marieke van Zeggelaar
Manager DSS

Tarieven

Vaste bedragen voor een In Company traject, evenals voor een inventarisatie en advies op het gebied van stressmanagment, zijn niet eenduidig te geven.
IPSUM Counselling hanteert richtlijnen per activiteit, zodra de omvang van een traject toeneemt, passen deze bedragen zich aan.